Lịch thi đấu Vòng loại WC Châu Á

5 /5 của 1 đánh giá
Lịch thi đấu Vòng loại WC Châu Á

Vòng

7

Vòng

1

Vòng

2

Vòng

3

Vòng

4

Vòng

5

Vòng

6

Vòng

8

Vòng

9

Vòng

10
Thứ sáu ngày 07/06/2019
Thứ sáu ngày 27/03/2020
Thứ sáu ngày 09/10/2020
Thứ năm ngày 25/03/2021
Thứ sáu ngày 28/05/2021
Thứ sáu ngày 04/06/2021
Thứ bảy ngày 05/06/2021
Chủ nhật ngày 06/06/2021
Thứ sáu ngày 11/06/2021
Philippin Philippin 3 - 0 Guam Guam
Thứ bảy ngày 12/06/2021
Thứ sáu ngày 06/09/2019
Kuwait Kuwait 7 - 0 Nepal Nepal
Thứ sáu ngày 03/09/2021
Thứ tư ngày 08/09/2021
Thứ sáu ngày 11/10/2019
Thứ sáu ngày 08/10/2021
Thứ tư ngày 13/10/2021
Thứ sáu ngày 12/11/2021
Thứ tư ngày 20/11/2019
Thứ tư ngày 14/10/2020
Guam Guam 0 - 0 Trung Quốc Trung Quốc
Nepal Nepal 0 - 0 Úc Úc
Thứ sáu ngày 04/12/2020
Thứ ba ngày 30/03/2021
Chủ nhật ngày 30/05/2021
Thứ sáu ngày 04/06/2021
Thứ tư ngày 09/06/2021
Thứ bảy ngày 12/06/2021
Thứ tư ngày 31/03/2021
Thứ bảy ngày 05/06/2021
Thứ ba ngày 08/06/2021
Chủ nhật ngày 13/06/2021

11met.net

Lịch thi đấu Vòng loại WC Châu Á