Kết Quả Champions League

5 /5 của 1 đánh giá

Vòng

2

Vòng

1

Vòng

14

Vòng

15

Vòng

16
Thứ bảy ngày 26/06/2021
Thứ ba ngày 13/07/2021
Thứ năm ngày 15/07/2021
Thứ tư ngày 28/07/2021
Thứ năm ngày 05/08/2021
Thứ tư ngày 11/08/2021