Bầu Tú tái đắc cử ghế Chủ tịch VPF

2021-07-02 14:11:22

5 /5 của 1 đánh giá
Ông Trần Anh Tú tái đắc cử chức Chủ tịch VPF nhưng không kiêm nhiệm chức Tổng giám đốc như nhiệm kỳ cũ, mà bàn giao cho người của VFF vừa cử sang.

Ông Trần Anh Tú tái đắc cử chức Chủ tịch VPF nhưng không kiêm nhiệm chức Tổng giám đốc như nhiệm kỳ cũ, mà bàn giao cho người của VFF vừa cử sang.

 

Sáng 28/11, diễn ra Đại hội cổ đông VPF nhiệm kỳ 2020-2023. Hội đồng quản trị nhiệm kỳ mới gồm 7 thành viên, gồm: Ông Trần Anh Tú (Chủ tịch VPF), ông Nguyễn Minh Ngọc (Phó Tổng thư thư ký VFF), bà Đinh Thị Thu Trang (Phó Tổng thư ký VFF), ông Nguyễn Quốc Hội (Chủ tịch Tổng công ty thể thao T&T), ông Trần Mạnh Hùng (Chủ tịch CLB Hải Phòng), ông Lê Minh Dũng (CLB Phố Hiến), ông Nguyễn Tiến Dũng (Chủ tịch CLB Hồng Lĩnh Hà Tĩnh). 

Bầu Tú tái đắc cử ghế Chủ tịch VPF
Bầu Tú tái đắc cử ghế Chủ tịch VPF nhiệm kỳ mới

Tại Đại hội, được sự thống nhất của 100% cổ đông, ông Trần Anh Tú tiếp tục giữ chức Chủ tịch VPF. Tuy nhiên, bầu Tú không còn giữ ghế Tổng giám đốc như nhiệm kỳ cũ, mà được bàn giao cho ông Nguyễn Minh Ngọc. Ông Ngọc cũng kiêm vị trí Phó Chủ tịch VPF, cùng ông Nguyễn Quốc Hội. 

Theo thông báo của VPF, ông Tú, ông Ngọc và bà Trang là đại diện vốn góp của VFF (35,4%) trong tổng số vốn điều lệ của VPF là 30 tỷ đồng.

Chủ tịch VPF Trần Anh Tú cho biết: "Thời gian qua, chức danh Chủ tịch và Tổng giám đốc chiếm nhiều thời gian. Tôi có đề cử anh Ngọc làm thay tôi. Có Tổng giám đốc mới giảm tải rất nhiều về công việc. Anh Ngọc tổ chức thi đấu có lẽ là một trong những người tốt nhất Việt Nam hiện nay, những công việc khác chúng tôi sẽ sát cánh với anh Ngọc để các mảng của công ty hoạt động tốt. Anh Ngọc có thời gian để tiếp quản dần. Thời gian tới, tôi cảm thấy nhẹ nhàng hơn nhưng trong công việc vẫn phải sát cánh".

 
Bầu Tú tái đắc cử ghế Chủ tịch VPF
Tân Tổng giám đốc VPF Nguyễn Minh Ngọc

Về phần mình, tân Tổng giám đốc VPF Nguyễn Minh Ngọc nói mình tự tin làm tốt công việc mới, tuy nhiên chưa đưa ra giải pháp cụ thể vì mới được bầu ghế Tổng giám đốc: "Tôi mới nhận chức được ít phút. Trên cơ sở mùa giải 2020 mới kết thúc, tôi đã làm việc với các phòng ban công ty để đánh giá, đưa ra các giải pháp làm sao mùa giải 2021 được tốt. Giải pháp cụ thể xin phép chưa công bố". 

Video Viettel đăng quang ở mùa giải 2020:

Huy Phong